Jesteś tutaj

O F I R M I E

Historia Historyczny rodowód firmy datuje się od 1972 roku , kiedy podjęto decyzję o budowie Elektrowni na nadbrzeżu Wisły w okolicy Połańca. Od 1996 roku Elektrownia funkcjonowała jako jednoosobowa spółka skarbu państwa o nazwie „Elektrownia im. T. Kościuszki Spółka Akcyjna w Połańcu”. W latach 2000-2003, w wyniku procesu prywatyzacji , jedynym akcjonariuszem Elektrowni została Electrabel International Holdings BV, a nazwa Elektrowni została zmieniona na : „Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna-Grupa Electrabel”. Firma „ELPOSERWIS – Spółka ograniczona odpowiedzialnością” powstała w 2002 roku , wyniku restrukturyzacji połanieckiej Elektrowni . Początkowo działalność firmy ukierunkowana była głównie na świadczenie prac porządkowych na obiektach produkcyjnych , biurowych i terenach otwartych Elektrowni. Aktualnie firma ELPOSERWIS jest przedsiębiorstwem wielobranżowym świadczącym usługi również na rzecz innych podmiotów gospodarczych a także osób fizycznych.

Sekretariat Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Wydział Kadr i Szkolenia Wydział realizacji usług Wydział techniczny i przygotowania usług
Anna Rybicka Jacek Arczewski Zdzisław Piechota Ewa Boroń Urszula   Snopkiewicz Jerzy Han
tel.15 8656958    sekretariat@elposerwis.pl tel. 15 8656270 tel. 15 8656736 tel. 795501486 tel. 795501499 tel. 795501485

NIP

866-16-01-189

REGON

292698155

KRS 

0000144249

Konto

ING BANK ŚLĄSKI S.A nr konta  93 1050 1575 1000 0023 5592 9221

Adres

ZAWADA 26  ,  28-230 Połaniec