Sekretariat Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Wydział Kadr i Szkolenia Wydział realizacji usług Wydział techniczny i przygotowania usług
Anna Rybicka Jacek Arczewski Zdzisław Piechota Ewa Boroń Urszula   Snopkiewicz Jerzy Han
tel.15 8656958    sekretariat@elposerwis.pl tel. 15 8656270 tel. 15 8656736 tel. 795501486 tel. 795501499 tel. 795501485

NIP

866-16-01-189

REGON

292698155

KRS 

0000144249

Konto

ING BANK ŚLĄSKI S.A nr konta  93 1050 1575 1000 0023 5592 9221

Adres

ZAWADA 26  ,  28-230 Połaniec